Alfea

3. ledna 2012 v 9:39

Alfea.
Škola pre budúce víly v Magixe. - Je najlepšia a je len jedna .
Vílie študentky sa v škole učia ako čarovať, vytvárať
kúzelné aury a vyrábať čarovné lektvary.


* Potionology, Metamorphosimbiosis , Magiphilosophy a dobré mravy...
toto všetko patrí medzi zložité vyučovacie predmety na vysokej škole,
pod dohľadom veľmi zručného, náročného a prísneho učiteľa !
Vďaka támto hodnám sa teenage víly naučia používať a zlepšiť svoje sily,
s cieľom bojovať proti zlu v mene rovnosti,bratstva a spravodlivosti !
Alfea má tiež obrovské učebne ,dobre zásobenú knižnicu a magický archív,
kde sú uložená tie najtajnešie tajomstvé Magixu.


* Potionology - hodina, kde sa učia vyrábať elixíry.
Metamorphosimbiosis - učia sa premieňať
Magiphilosophy - niečo ako magická filozofia
 


Aktuální články

Reklama